Dyrektor

Właściciel
Dyrektor Handlowy
Sprzedaż maszyn
Części zamienne
Księgowość
Marketing
Sekretariat
Logistyka