Ochrona danych osobowych.

Ochrona danych osobowych
Jako właściciel witryny Agro-Land Marek Różniak bardzo poważnie podchodzi do kwestii ochrony danych osobowych. Agro-Land Marek Różniakzależy, abyś był rzetelnie poinformowany, kiedy i jakie dane są gromadzone, oraz w jaki sposób są one wykorzystywane.
Informacja o ochronie danych
Aktywność Agro-Land Marek Różniak na stronach internetowych przebiega zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa danych. Agro-Land Marek Różniakdokłada starań, aby chronić dane przed utratą, zniszczeniem, zafałszowaniem, manipulacją lub nieuprawnionym dostępem. Poniżej znajdują się objaśnienia dotyczące postępowania z danymi pozyskanymi podczas odwiedzania witryny Agro-Land Marek Różniak.
Pozyskiwanie i ochrona danych osobowych
Dane osobowe to informacje personalne i rzeczowe dotyczące określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Należą do nich wszystkie informacje, za pomocą których można ustalić Twoją tożsamość – przykładowo nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny i numer telefonu. Informacje, których nie można powiązać z Twoją tożsamością (jak np. dane statystyczne dotyczące sposobu korzystania z witryn internetowych) nie są danymi osobowymi. Korzystanie z witryny Agro-Land Marek Różniak zasadniczo nie wymaga ujawniania tożsamości.
W przypadku zwrócenia się do firmy Agro-Land Marek Różniakz prośbą o podanie informacji zostaniesz poproszony o podanie nazwiska oraz innych danych osobowych. Ich przekazanie jest całkowicie dobrowolne. Niektóre dane są niezbędne w związku z określonym działaniami, jak np. zamawianie broszur informacyjnych. Dane wymagane są oznaczone gwiazdką jako „pola obowiązkowe”. Podawanie dodatkowych danych, które nie są oznaczone jako „pola obowiązkowe”, jest dobrowolne.
Przechowywanie danych osobowych
Agro-Land Marek Różniakprzechowuje Twoje dane na specjalnie chronionych serwerach, które są zabezpieczane środkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegającymi utracie, zniszczeniu, dostępowi, modyfikacji lub rozpowszechnianiu Twoich danych przez osoby nieuprawione. Dostęp do Twoich danych mają tylko niektóre uprawnione osoby odpowiedzialne za techniczną, handlową lub redakcyjną obsługę serwerów. Mimo regularnych kontroli nie możemy jednak zapewnić całkowitej ochrony danych przed wszystkimi zagrożeniami.
Wyświetlanie stron internetowych oraz Twoich danych na witrynie Agro-Land Marek Różniak zasadniczo odbywa się w sposób nieszyfrowany. Nie można zatem wykluczyć, że osoby trzecie mogą uzyskać do nich wgląd i/lub dostęp. Agro-Land Marek Różniak zaleca mieć na uwadze tę kwestię, podejmując decyzję o tym, czy i jakie dane mają być przekazywane drogą internetową.
Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych
Agro-Land Marek Różniakwykorzystuje Twoje dane osobowe wyłącznie w celu udzielania odpowiedzi na zapytania lub do realizacji spraw oraz w ramach czynności związanych z administrowaniem witryny. O ile wyrazisz wyraźną zgodę na działania marketingowe, Agro-Land Marek Różniak będzie wykorzystywać dane również do celów reklamowych w zakresie określonym w danym przypadku. Bez Twojej wyraźnej zgody Agro-Land Marek Różniaknie przekaże danych osobom trzecim, ze szczególnym uwzględnieniem celów reklamowych. O ile wymagają tego przepisy prawa lub decyzja sądu, Agro-Land Marek Różniakma obowiązek przekazania Twoich danych upoważnionym organom.
Analiza danych użytkowników
Gdy odwiedzasz witrynę internetową Agro-Land Marek Różniak, automatycznie zbierane są informacje ogólne (np. o używanej przeglądarce internetowej, liczbie odwiedzin, przeciętnym czasie korzystania, otwieranych stronach). Informacje te służą do poprawy atrakcyjności, treści oraz funkcjonalności witryny. Są one gromadzone i analizowane w szczególności do celów statystycznych.
Dodatkowo Agro-Land Marek Różniak używa na swojej witrynie plików cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez przeglądarkę. Służą one do poprawy przyjazności dla użytkownika oraz poprawy efektywności serwisu internetowego. Ze względów technicznych są one potrzebne przykładowo w celu zapewnienia prawidłowego działania koszyka. Agro-Land Marek Różniak używa tzw. „cookies sesyjnych”, które są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Oprócz tego stosowane są również trwałe pliki cookie, za pośrednictwem których Agro-Land Marek Różniak może Cię rozpoznać podczas odwiedzin na stronie.
Ustawienia większości przeglądarek automatycznie akceptują pliki cookie. Użytkownik ma jednak możliwość wyłączenia opcji ich zapisywania lub też wprowadzenia ustawień, w wyniku których użytkownik będzie powiadamiany o wysłaniu plików cookie.

 


Linki do innych witryn internetowych
Witryna zawiera odnośniki prowadzące do obcych stron, które nie są objęte niniejszą polityką prywatności. W przypadku opuszczenia witryny Agro-Land Marek Różniak zalecamy dokładne zapoznanie się z zasadami ochrony danych obowiązującymi na powiązanych witrynach, które gromadzą dane osobowe. Witryna Agro-Land Marek Różniak zawiera odnośnik do profili Agro-Land Marek Różniak na portalach społecznościowych. W przeciwieństwie do wtyczki społecznościowej odnośniki te nie przekazują żadnych danych do właściciela portalu społecznościowego. Kliknięcie danego odnośnika powoduje otwarcie nowego okna, w którym wyświetla się profil Agro-Land Marek Różniak na danym portalu społecznościowym.
Informacja na temat Twoich danych oraz ich usuwanie
Masz prawo do uzyskiwania informacji na temat swoich zapisanych danych, a także prawo do ich korygowania, blokady lub usunięcia. W razie zmiany danych adresowych takich jako kod pocztowy, adres e-mail czy adres korespondencyjny, możesz poinformować o tym Agro-Land Marek Różniak, wysyłając wiadomość na adres e-mail Agro-Land Marek Różniak w celu ich skorygowania lub aktualizacji. Osobą kontaktową w sprawach związanych z powyższymi uprawnieniami jest pełnomocnik Agro-Land Marek Różniak ds. danych osobowych.
Kontakt
W razie innych pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych przez Agro-Land Marek Różniak prosimy o kontakt z pełnomocnikiem Agro-Land Marek Różniakds. ochrony danych osobowych:
pisemnie na adres: ul. Stawowa 1, Śmielin 89-110 Sadki
na adres e-mail: sekretariat@agro-land.eu.com

Śmielin, 15.02.2018