Fundacja CLAAS

Nagrody dla nowych talentów w dziedzinie inżynierii rolniczej

Harsewinkel, Październik 2017. Fundacja CLAAS przyznała stypendia obiecującym talentom w dziedzinie nauk rolniczych za prace dyplomowe z inżynierii rolniczej. Zwycięzcami stypendium Helmuta Claas i innych międzynarodowych nagród o łącznej wartości 45 tysięcy Euro zostali studenci z Bułgarii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Węgier, Słowacji, Rosji, Polski i Rumunii.

W trakcie uroczystości wręczenia nagród, studenci wygłosili prelekcje dotyczące ich prac dyplomowych i przedstawili wyniki przeprowadzonych przez siebie badań. Odczytom towarzyszyło wiele emocji i napięcie trwało do końca, gdyż zwycięzcy dowiedzieli się o zdobytych nagrodach dopiero po wygłoszonych przez siebie prelekcjach. Długo wyczekiwane i cenne dla uczestników dyplomy osobiście wręczył Prezes Fundacji CLAAS, pan Helmut Claas.

Poniżej znajduje się lista zdobywców poszczególnych nagród:

Roczne Stypendia:

Stypendium Helmuta Claas wspiera studentów studiów inżynierskich oraz studiów z zakresu zarządzania biznesem.

I Nagroda: Pierwsza nagroda stypendialna o wartości 7.200 Euro została przyznana Dagmarze Wicklow, studentce nauk rolniczych na Uniwersytecie w Kassel w Witzenhausen. Jej praca licencjacka dotyczyła analizy biznesowej oraz teoretycznej analizy systemu utrzymania krów opiekujących się cielętami w ekologicznym gospodarstwie bydła mlecznego.  

II Nagroda: Drugą nagrodę otrzymał Hubertus Kleuter, student nauk rolniczych o specjalności inżynieria rolnicza na Uniwersytecie Technicznym w Osnabrucku. Zdobył on nagrodę o wartości 6.000 Euro za pracę magisterską na temat korzyści stosowania analizy bliskiej podczerwieni (NIR) do oceny jakości płynnych nawozów.

III Nagroda: Tobias Rapp z Uniwersytetu w Hohenheim otrzymał nagrodę w wysokości 4.800 Euro za pracę magisterską dotyczącą pomiaru prędkości przepływu i tworzenia się profilu przepływu w fermentatorze biogazowym dla nowo wytworzonego mieszadła bionicznego bez uwzględnienia gęstości badanych cieczy. 

IV Nagroda: Czwarta nagroda o wartości 3.600 Euro trafiła do Simona Wolframa z Uniwersytetu w Kassel w Witzenhausen. Prowadził on badania na temat użyteczności i przyszłości stosowania owadów jako środka spożywczego i składnika pasz w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem rynku niemieckiego.